Veilig Thuis

Het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zijn begin 2015 samengegaan onder de naam Veilig Thuis. Eén landelijk meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld.

Vraag
Ontwikkel een toegankelijk en vriendelijk logo om dit landelijke steunpunt een herkenbaar gezicht te geven.

Antwoord
Een hart en een huis met ronde vormen en vriendelijke typografie als basis voor het logo. Verder ontwikkelden we de huisstijl en een huisstijlmanual, inclusief richtlijn voor digitale middelen. In samenwerking met Vechtlust Communicatie.

veiligthuis_03veiligthuis_03
veiligthuis_05veiligthuis_05
veiligthuis_06veiligthuis_06
veiligthuis_07veiligthuis_07